Antologie moravské lidové hudby slaví

Antologie moravské lidové hudby slaví

komplet_5cdVydavatelství Indies Scope překvapilo před pěti lety významným dílem, Antologií moravské lidové hudby. Vydalo čtyřalbový výběr kapel a zpěváků, kteří výrazně přispívají k zachování hudebních tradic svého regionu. Více než 165 písní, 315 minut poslechu, 36 muzik, téměř 70 sólistů, 112 stran dvojjazyčného bookletu. Toto všechno tvoří jedinečné dílo, které si zaslouží Vaši pozornost i dnes 🙂

Při vydání prvních čtyř alb jsem psala tuto recenzi pro časopis Malovaný kraj:

První díl antologie je věnován Horňácku. Druhá část Uherskobrodsku, Strání a Kopanicím, Uherskohradišťsku a Veselsku. Třetí díl se zabývá Strážnickem, Kyjovskem, Podlužím a Hanáckým Slováckem. Poslední album potěší milovníky Valašska, Lašska, Zlínska a Luhačovského Zálesí. Popis jednotlivých alb najdete na www.indies.eu.

Záměrem Indies Scope bylo připravit reflexi současné podoby lidového muzicírování, ne propracované encyklopedické dílo. Antologii sestavila publicistka Helena Bretfeldová. Neměla jednoduchou volbu při výběru a možná, že některého ze svých oblíbenců bude posluchač hledat marně. Antologie je sestavená z dostupných nahrávek. Těch existuje několik tisíc, nebylo tedy možné vyhovět všem. Autorka uvádí: „Co je reprezentativní, je obtížné posoudit, každý to vidí jinak.“

Po nahlédnutí do antologie je zřejmé, že si autorka zamilovala Horňácko, kterému věnovala celé první album. V každé oblasti hledala jednu či dvě stěžejní kapely a dominantního zpěváka či zpěvačku. V edici jsou zastoupeny muzika Martina Hrbáče, Olšava, muzika Jaroslava Čecha, Danaj, muzika Jury Petrů, muzika Jožky Severina, Vonica, Soláň, Valašský Vojvoda a další. Autorka připomíná zpěvácké legendy (František Okénka, Věra Domincová, Jan Rapant, Jaroslav Kovářík atd.) a objevuje nové (Martin Prachař, Blažena Potyková, František Segrado).

Výběr skladeb je opravdu barvitý. Autorka záměrně volila nahrávky těles s přímou vazbou k regionu. Z tohoto důvodu je pochopitelné, že na albu budete těžko hledat, jistě kvalitní, nahrávky BROLNu. Méně pochopitelné je ovšem například zařazení Františka Segrada. Zde se projevuje velmi výrazně autorčin „rukopis“. K výběru Bretfeldová uvádí: „Daní za pestré původní zdroje je nevyrovnanost kvality hudebních záznamů, ale zachování autenticity za to myslím stojí.“ Celek působí přirozeně a neškrobeně. Při poslechu se nebudete nudit, i když má každé album téměř 80 minut. Najdete zde táhlé, skočné, balady, instrumentálky, polky i verbuňky, sedlácké i žertovné písně. Zpívají ženy, muži, děti, sólisté i sbory. Popis skladeb je pečlivý. Milovníkům lidových písní autorka přesto nechala několik hádanek v podobě neuvedených sólistů. Škoda je, že nejsou uvedeni autoři úprav.

Významnou předností antologie je obsáhlý booklet s nástinem hudební historie folklorních regionů a medailony hudebních těles, muzikantských i zpěváckých osobností. Uvedené informace shromažďovala autorka více než rok. Mnohé z údajů nenajdete v žádné encyklopedii ani na internetu. Smekám. Autorka upozorňuje na další zdroje, vydaná cédéčka a internetové stránky. Překlad do angličtiny pozvedá antologii o další úroveň výš, protože může důstojně reprezentovat kdekoliv ve světe. Za pozornost stojí i grafické zpracování (Zuzana Pálešová) s mapami a hlavně krásným kohoutem na korouhvi (z pera Jitky Vojtěškové), díky kterému cédéčko určitě nepřehlédnete.

Autorka se netají tím, že už při přípravě edice rezignovala na úplnost. To je obrovská škoda. Haná, Horácko, Podhorácko i Brněnsko patří k významným regionům Moravy. Domnívám se, že pokud se podaří dílo doplnit o uvedené oblasti, lze antologii považovat za ucelenou.

Antologie moravské lidové hudby je hutná, ale ne mohutná. Dostanete ji koupit jako komplet v kartonovém boxu nebo si alba pořídit samostatně. Antologie je díky překrásným skladbám plná života a radosti. Přeji vám, abyste tu radost při jejím poslechu pocítili. Více na www.indies.eu (leden 2012)

antologie_1 antologie_2 antologie_3 antologie_4

O rok později, v roce 2012, představilo brněnské vydavatelství Indies Scope pátý díl, který je věnován adventnímu a vánočnímu času. Na osmdesát minut se můžete přenést do křesťanských Vánoc a zapomenout na konzum a předvánoční spěch okolního světa. Recenzi jsem psala pro Radio Proglas.

Zopakujme na úvod, že záměrem Indies Scope bylo vydat výběr, který by umožnil udělat si alespoň částečný obrázek o hudební tradici země. Čtyři předchozí díly antologie se věnují jednotlivým regionům a poskytují reprezentativní výběr místních kapel a zpěváků. Díl pátý je zaměřen tematicky k vánočním svátkům a skladby jsou vybrány napříč regiony. Výběr sestavila publicistka Helena Bretfeldová, a to z dostupných nahrávek lidových muzik. Nejde tedy o ucelený průřez napříč regiony nebo o výběr ze všech vydaných vánočních alb. Autorka vybírala tak, aby ukázala na zajímavé melodie a texty s příběhy. Přiznává: „Samozřejmě se ani zdaleka nedostalo na všechny nádherné adventní a vánoční písně, které možná máte rádi z dětství. Abychom vytvořili opravdu reprezentativní výběr, bylo by zapotřebí nejméně dvojCD.“ Těžiště svého zájmu posunula od těch nejznámějších, obecně rozšířených vánočních písní a koled k těm méně proslulým. Albu to velmi prospělo, s nudou rozhodně nepočítejte.

Album je rozděleno na čtyři oddíly podle motivů písní. První nese název Panenka Maria po světě chodila a ukazuje na mariánskou tématiku s adventním obsahem, na úctu k ženě-nositelce života. Helena Bretfeldová doplňuje: „Ráda bych upozornila na trojici různých nápěvů na téma Byla cesta byla ušlapaná i na paralelu tématu „prvního pozemského zázraku“ Ježíše Krista v nápěvech Prýští sa studená vodička z kameňa (zpívá Ludmila Vašková) a Teče vodička ríčná (bratři Dušan a Luboš Holí).

Druhá část Chvála na nebi Bohu, pokoj nám na zemi přináší písně a koledy o narození Krista. Výběr překvapí hloubkou, něžností i radostí zároveň. Nejsilnější sdělení radostné noviny zaznívá prostě, ale naléhavě, bez jakéhokoliv doprovodu, jen v poutavém podání Dušana Holého.

Obecně velmi oblíbeným vánočním motivem jsou pastýři. Zlomky pastorel a písní s pastýřskou tématikou najdete ve třetím bloku s titulem Přiběžali ze salaša pastýřé. Můžete si poslechnout fragmenty z pastýřských vánočních her, které vznikaly především na Valašsku, v regionu se specifickou pasteveckou tradicí. Na Horňácku se zase ujala píseň-modlitba Milý Bože s textem plným pokory a odevzdání.

Písně koledníků z celé Moravy přichází v poslední části nazvané Koleda nám nastala. Tento poslední díl je nejobsáhlejší a tvoří třetinu celého alba. Nabízí nejrůznější varianty koledování a přání hojnosti po celý další rok. Autorka dále doplňuje: „Taky jsem použila krásnou místopisnou koledu zapsanou Jaroslavem Štikou v Tylovicích u Rožnova pod Radhoštěm, kde je jmenována takřka celá obec včetně profesí s tím, kdo a čím Ježíška obdaruje. Na albu zpívá ženský sbor Polajka“.

Uvedené písně reprezentují regiony Strážnicko, Valašsko, Hradišťsko, Horňácko, Uherskobrodsko, Lašsko, Kyjovsko a Hanácké Slovácko. Je zajímavé, že ani jedna nahrávka není z Podluží. Může to být výzvou pro místní kapely, aby zapátraly po zdejších lidových koledách a vánočních písních.

Co se týká muzik a solistů, tak se těšte na strážnickou cimbálovou muziku Danaj s Magdalenou Múčkovou, Svatoplukem Čumbou a Pavlem Múčkou, Soláň s Ludmilou Vaškovou a Pavlem Ptáčkem, Hradišťan s Alicí Holubovou a Stanislavem Gabrielem starším, cimbálovou muziku Jaroslava Čecha s Vlastou Grycovou nebo horňáckou cimbálovou muziku Petra Galečky se Sborečkem žen z Lipova. Dále zde najdete cimbálovou muziku Valašský Vojvoda se svými sólisty, cimbálovou muziku Dúbrava z Dubňan se svými sólisty, muziku Technik se Zdeňkem Kašparem, Josefem Lažou, soubor Musica Folklorica s horňáckou muzikou Martina Hrbáče s Martinem Prachařem a Martinem Hrbáčem, Cimbal Classic s ženským sborem Polajka. Představí se cimbálová muzika Vonica z Krumvíře s Janem a Janou Zaviačičovými, cimbálová muzika Stanislava Gabriela, cimbálová muzika Bukovinka z Bystřice pod Hostýnem a další.

Rozsáhlý, velmi hutný a dvojjazyčný booklet už se stal příjemnou samozřejmostí pro tituly této antologie. Helena Bretfeldová uvádí: „Snažila jsem se co nejšířeji pojednat o známé historii koledování a koledních zpěvů, jakož i o koledních obchůzkách v průběhu adventu, něco o historii adventních zpěvů i náboženských i světských koled i o nejvýznamnějších autorech tvořících v českých zemích. Ale zejména jsem chtěla popsat, které písně a proč zrovna tyto jsem vybrala.“  I přes rozsah bookletu (36 stran) nezbylo tolik prostoru pro medailony osobností a kapel. Byly upřednostněny ty, jejichž popisky v prvních čtyřech albech chyběly. Další medailony si může zvídavý posluchač dohledat na www.indies.eu v oddílu Autoři. Překlad do angličtiny umožňuje albu dostat se kamkoliv do světa.

Na albu najdete vesměs lidové zpěvy. Pokud se objeví píseň umělá, pak jen proto, že v repertoáru muziky se traduje po mnoho let (valčíková koleda Zvečera usíná valašská dědina v podání Bukovinky). Za lidovou se zřejmě považuje i píseň Hoja Jano, dolinečků ubírám sa k vám (hraje cimbálová muzika Stanislava Gabriela). Přitom tuto skladbu napsala Bohumila Brabcová-Dubňanská a vydala v minizpěvníku Slovácké koledy v roce 1958. Ocenění si zaslouží podrobný popis jednotlivých písní s udáním muziky, sólistů a názvem původního alba. Bohužel chybí autoři úprav písní.

Helena Bretfeldová vánoční část antologie věnovala památce Jana Skácela, který by v roce vydání oslavil devadesátiny a který v mnohém usměrnil autorčin vztah k lidové písni. Album věnovala také tatínkovi Bohumilu Bretfeldovi, od kterého se od dětství koledy učila a který jí byl rádcem při výběru skladeb na toto album. Zemřel krátce před vydáním vánočního cédéčka.

Vánoční výběr Čas adventu a Vánoc vydalo Indies Scope a můžete si ho objednat na internetových stránkáchwww.indies.eu (předvánoční objednávky vydavatelství garantuje vyřídit do 17. prosince) nebo koupit v prodejně Indies na Poštovské ulici v Brně. Sympatické je, že vedle kompletu původní čtyřdiskové edice je k dostání už i komplet antologie s vánočním cédéčkem, tedy pětialbová.

Cédéčko budete letos marně hledat v běžné distribuci obchodů a supermarketů. Je to škoda? Možná vůbec ne. Třeba by ztratilo svoji hodnotu v záplavě levných vánočních alb. Kdo chce, cédéčko si najde a opatří. Stejně je to i s radostnou vánoční zvěstí. Všichni ji mohou objevit, ale najde ji jen ten, kdo se nenechá převálcovat honěním se za lákavými slevami a třpytivými pozlátky. Přeji Vám krásný poslech a radostné, pokojné a požehnané Vánoce.

antologie_5

V roce 2015 Indies Scope obohatilo edici o další dva díly věnované milostným a svatebních písních a verbuňkům. O tom posledním jsem psala do Malovaného kraje:

Zatím poslední část nese název Verbuňky a písně rekrutské. Když se řekne verbuňk, vybaví se čtenáři hody, krojovaný průvod, sólo pod májů, ale možná taky soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku ve Strážnici. Verbuňk je živý a písně k němu zpívané ještě víc. Jeho historie sahá dávno do minulosti, do válečných dob. Válka provází lidstvo od nepaměti. Písně o odchodu do vojenské služby a do války jsou v textech plné vzdoru a smutku, náladu mají většinou pochmurnou a někdy i rozvernou. V sedmé části antologie nabízí publicistka Helena Bretfeldová výběr instrumentálních, sólově i sborově chlapskými hlasy zpívané verbuňky a rekrutské, tedy odvedenecké písně.

Verbuňk je jedním z nejpropracovanějších a zároveň nejvariabilnějších sólových chlapských tanců jihovýchodní Moravy. Jeho popularita z něj učinila fenomén, který se završil zapsáním tance na seznam UNESCO v roce 2005. Verbuňk je rozšířený a písně k němu populární. A tady je třeba uvést jednu pozoruhodnou skutečnost. Většina verbuňků je nabízena v provedení neobvyklém nebo méně známém. Autorka záměrně nevybírá nejznámější úpravy, nutí posluchače písně poznávat nově, slyšet je jako poprvé. Tři desítky písní nabízí Horňácká muzika Martina Hrbáče, Lipovjan, Musica Folklorica, Moravská muzika Luďka Šáchy, Strážnická cimbálová muzika Danaj, CM Pavla Borovičky, Kunovjan, CM Jaroslava Čecha, Olšava, Kopaničár, CM Jury Petrů z Kyjova, Varmužova cimbálová muzika, Radošov, Vonica z Krumvíře, Břeclavan, CM Pavla Borovičky, Soláň a Jasénka.

V obsáhlém bookletu najdete základní rysy a historii verbování a rekrutování u nás (česky i anglicky). Také vysvětlení proč je verbuňk tak unikátní tanec a nechybí poznámky o vybraných písních či několik medailonů. Na albu posluchač najde výběr těch nejzajímavějších verbuňků a rekruských písní.

antologie_7 antologie_6

Přidat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *