Kaplička svatého Františka v novém

Kaplička svatého Františka v novém

_MG_6302Vyšlo na www.obecprusanky.cz na podzim 2015:

Kaplička svatého Františka z Assisi. Sotva ji cestou z Moravského Žižkova do Prušánek zahlédnete v polích, už se ztratí za stromy. Ale je tam. Stojí tam více než sto let a před pár týdny začala zase zářit do dálky. Díky skupince obětavých mužů z Prušánek je opravená, nalíčená a zdobí ji nový ornament. V neděli 4. října se u ní bude konat ve dvě odpoledne malé požehnání.

Ale nepředbíhejme. Psal se rok 1902 a kapličku nechala postavit Františka Zimáková, která tím splnila poslední přání svého bratra Františka. Kaplička je postavena na jeho bývalém pozemku, v polích před obcí Prušánky ve směru od Moravského Žižkova. Kaplička je zasvěcena svatému Františkovi z Assisi, protože paní Zimáková byla členkou 3. řádu svatého Františka a navštívila rodiště světce. Paní Františka se o kapličku dlouho sama starala. Když jí docházely síly, poprosila o pomoc svoji kamarádku Antonii, která se svou rodinou žila na Novinkách, v blízkosti kapličky. V tomto domě se péče o kapličku zatím předává z generace na generaci. Marie Klímová převzala kapličku od své maminky Antonie a se svou rodinou se o ni stará dodnes.

2016_kaplicka_sveceni_2Stavba má prostý obdélný půdorys a veškerá výzdoba se soustřeďuje na průčelí. Modrá obrovnávka tvoří optický kontrast k strmě se vypínajícímu nečleněnému štítu. Nadpraží je zdobeno ornamentální malbou. A jak už bylo uvedeno, kaplička prošla v posledních týdnech obnovou. Skupina dobrovolníků ji opravila, opatřila novou omítku a obrovnávku. O novou výmalbu se postaral Jožka Ševčík. V dřívějších letech patřila kaplička mezi místa, kudy na jaře kolem svátku svatého Marka procházela procesí do polí s prosbou o dobrou úrodu.

Připomeňme ještě, že svatý František proslul jako patron přírody, zvířat a ekologie obecně. Patří mezi nejvýznamnější, nejznámější a nejoblíbenější svaté. Narodil se v Assisi v Itálii koncem 12. století do rodiny bohatého obchodníka. Jeho křestní jméno bylo Giovanni (Jan), ale protože uměl francouzsky, kamarádi mu přezdívali malý Francouzek (Francesco). Toto jméno pak použil jako své jméno v řádu. V mládí se rozhodl život věnovat Bohu, rozdal svůj majetek, hlásal absolutní chudobu a pomáhal nemocným. Je obecně znám Františkův neobyčejně kladný vztah ke zvířatům. Je pokládán mimo jiné za patrona ochránců zvířat. Mezi jeho obdivovatele patřila i Anežka Česká. František toužil hlásat slovo Boží po celém světě a nabádal k tomu i své následovníky. Stal se tak vlastně zakladatelem organizované misijní činnosti. Dědictvím po svatém Františkovi je vánoční zvyk stavění betlémů. On byl totiž patrně první, který v roce 1223 zinscenoval scénu narození Páně v chlévě s živými zvířaty.

Helena Hájková (zdroj: Prušánky, vinařská obec Podluží a pamětníci)

Přidat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *